Χάρτης της Έκθεσης

Ο χώρος της Έκθεσης χωρίζεται σε 4 Ζώνες, όπως επισημαίνονται από τα διαφορετικά χρώματα των περιπτέρων.

Η Ζώνη Α (κόκκινο χρώμα) και η Ζώνη Β (κίτρινο χρώμα) εκτείνονται σε 2 διαφορετικές τοποθεσίες.

Οι διαστάσεις των περιπτέρων στις ζώνες Α, Β και Γ είναι προκαθορισμένες (9τ.μ.).

Η Ζώνη Δ (μπλε χρώμα) μπορεί να μισθωθεί ανά τετραγωνικό, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε εκθέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες μπορούν να μισθώσουν περίπτερα στις κάτωθι εμφανιζόμενες Ζώνες και θέσεις, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

Παρακαλώ επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για μεταφόρτωση του χάρτη σε υψηλή ανάλυση (PDF)Λίστα Εκθετών

Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο τη λίστα με τα ήδη εκχωρημένα περίπτερα: